Skip to main content

Poznaj terapię dla noworodków i osób starszych

NDT-Bobath – informacje o terapii

Technik fizjoterapii funkcjonuje mnóstwo, a jedną z najczęściej wykorzystywanych będzie ndt bobath białołęka. Pomaga ona w pełnym rozwijaniu się dzieci, u których istnieją kłopoty z napięciem mięśniowym, asymetrią ułożenia, a także tych, które urodziły się zbyt wcześnie i wymagają odpowiedniej stymulacji aby dogonić rówieśników. Mówiąc w sporym skrócie będzie to technika poprawienia pacjentów po przebyciu udaru mózgu, jak i innych zaburzeń mózgowo czaszkowych. Praca z specjalistą jak również robienie przekazanych specjalistycznych poleceń co do opiekowanie się dzieckiem, wspomaga rozwój oraz doścignięciu rówieśników. Metodę tę z powodzeniem wykorzystuje się już od prawie 80. lat. Została stworzona opierając się o analizę zachowań oraz terapii młodzieży z porażeniami mózgowymi. Sposoby przemieszczania się tych dzieci są inne od tych normalnych, ponieważ osoba błędnie odczuwa własne ciało i niepoprawnie się porusza. Stąd też treningi oraz ciągłe, codzienne pozbywanie się złych schematów ruchowych pomaga w powrocie do prawidłowego funkcjonowania.

Metody terapii : manualna i funkcjonalna

Bardzo chętnie wybieraną terapią jest technika manualna obejmująca odwracalne uszkodzenia działania różnych struktur architektury poruszania się fokusując się zwłaszcza na kręgosłupie. Jest ona najczęściej użytkowana w sytuacji schorzeń wynikających z przeciążeń, urazów itd. Wykonuje się w niej sprawdzone metody manualne skutkujące usunięciem napięć i niemocy układu mięśniowo-powięziowego. Na początku poddaje się ocenie stan spięcia mięśni, bolesności oraz asymetrii a później ustala skuteczną technikę leczenia (np. energizację mięśni, rozluźnianie, terapię punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne). Inną chętnie wybieraną terapią będzie metoda funkcjonalna, korzystająca z pozostałych technik łącząc je i pozwalając stworzyć określoną funkcję bądź także odzyskać utraconą jak np. wstawanie z krzesła bez podpierania się rękami. Terapia ta używa plastyczności układu nerwowego, pobudzając go za pomocą wielopłaszczyznowej stymulacji. Początkowym krokiem jest ustalenie celu jak przykładowo ponowne wyuczenie się chodzenia bez kul ortopedycznych. Później całkowitą terapię podporządkowuje się temu celowi. Gdy się go spełni, można ustalić następny i wykorzystać wszelkie dostępne zasoby do jego osiągnięcia. Jak widać, to tylko 2. z ogromu rodzajów leczenia, którymi trzeba się zainteresować.